Câmara dos Deputados

Imagen

Detalles de los Metadatos

Título:
Câmara dos Deputados
UUID:
30e008fa-cd7a-4ff5-a803-eca93f1770e4
Fecha de creación:
1991-08-29
Descripción:
Carta da comunidades de Eldorado enviando o cancelamento do abaixo-assinado, pedindo o cancelamento do projeto para a contrução da Barragem No Rio Ribeira de Iguape.
Identificador digital:
eaacone_c1991-01_p02_0080
País de origen:
Colección de colaborador:
Tamaño:
1 Página
Notas:
Nome da caixa ou nome da pasta: Documentos Internos 1991
Tipo de recurso:
Contribuyentes:
(Contribuyente) Hélio Bicudo
Categorías:
Materia - cobertura geografica:
São Paulo, Brasil, Vale de Ribeira, São Paulo, Brasil
Materia - cobertura de país:
Materia - grupos:
Idiomas:
Titulares de los derechos:
Todos los derechos de propriedad intelectual pertenece al/la autor/a legal. University of Texas Libraries no tiene los derechos de propriedad intelectual para este material.
Derechos de acceso:
University of Texas Libraries provee accesso a este material electrónico solamente para la investigación y la enseñanza. Es necesario pedir permiso del/la autor/a para usar o publicarlo.